Връзки

може да се ползва само от компютри във университетската мрежа
www.minedu.government.bg Министерство на образованието и науката
www.culture.government.bg – Министерство на културата
www.mlsp.government.bg – Министерство на труда и социалната политика
www.cl.bas.bg –Българска Академия на науките
www.inion.ru – Институт за научна информация по обществени науки на Руската академия на науките
www.slovo.bg  – Словото – българска култура и изкуство
www.artrussian.ru – Изкуство в Русия
www.liternet.bg – Специализиран портал ЛИТЕРАТУРНА МРЕЖА
www.socialninauki.com – Страница за обучението по история, география и философия
www.sfbg.us – Сайт за научна фантастика
www.pantheon.org/myth/ – Eнциклопедия на митологията
www.doaj.org – Безплатни пълнотекстови научни списания
http://free-fonts.com – Безплатни шрифтове
http://antivirus.start.bg – антивирусни програми, antivirus, онлайн сканиране за вируси, антивирусен софтуер, scan, Firewall, Antispam