Начало

Университетската библиотека е основана през 1961г. заедно с основаването на Университета.
 
Библиотечният фонд е изграден в съответствие с потребностите на Университета и  съдържа над 350 000 библиотечни документа от всички области на науката.
 
Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.
         
Библиотеката е  съставена от Централна библиотека и 11 филиални библиотеки:
 
 • Библиотека по математика и информатика
 • Педагогическа библиотека
 • Библиотека „Западни филологии“
 • Библиотека по американистика
 • Библиотека по новогръцки език, култура и литература
 • Библиотека по турски език, култура и литература
 • Юридическа библиотека
 • Икономическа библиотека
 • Библиотека по славистика
 • Руски център
 • Библиотека в комплекс Смолян

https://www.facebook.com/library.uni.plovdiv/