Контакти

Директор: Милка Янкова

тел./ факс +359 32 261 427, ел.поща: myankova@uni-plovdiv.bg

4000 Пловдив,  ул. Цар Асен № 24

Централна библиотека:

Заемна служба

Елиана Йованович, Димитър Родозов, Николина Мемцова

тел. +359 32 261 431

Междубиблиотечно заеманe

Красимира Маринова, тел. +359 32 261 458, ел.поща: krasi_m@mail.bg

Комплектуване, обработка и каталози – книги

тел. +359 32 261 458,

Красимира Маринова, ел.поща: krasi_m@mail.bg

Антоанета Груева – Кехайова

Ваня Узунова

Библиотечна документация

Магдалена Попова, тел. +359 32 261 382

Дигитализация на библиотечната информация

Боян Боянов, тел. +359 32 261 382, ел. поща: boyanov@uni-plovdiv.bg

Периодични и продължаващи издания

Славена Шумарова – Запрянова, тел. +359 32 261 448,

ел.поща: slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg

Обмен

Славена Шумарова – Запрянова, тел. +359 32 261 448,

ел.поща: slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg

Справочно-библиографско и информационно обслужване

Славена Шумарова – Запрянова, тел. +359 32 261 448,

ел.поща: slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg

Юридическа библиотека

Валентина Тодорова,  тел. +359 32 261 360, ел. поща: yulan_1@yahoo.com 

Икономическа библиотека

Димитър Панчев,  тел. +359 32 261 216

Библиотека по славистика

 4000 Пловдив, бул. „България” № 236

Библиотека по математика и информатика

Златомира Метанова, тел. +359 32 261 809, ел.поща: zstoyanova@uni-plovdiv.bg

Педагогическа библиотека

Стефка Ковачева,  тел. +359 32 261 783

 Библиотека „Западни филологии“

Тинка Вълева,  тел. +359 32 261 782,  ел.поща: tvaleva@uni-plovdiv.bg

Библиотека по американистика

Тинка Вълева,  тел. +359 32 261 782,  ел.поща: tvaleva@uni-plovdiv.bg

Библиотека по новогръцки език, култура и литература

тел. +359 32 261 774

Библиотека по турски език, култура и литература

тел. +359 32 261 802

 

Руски център

тел. +359 32 261 756

Библиотека в комплекс Смолян