Услуги

 

Ползване на библиотечни документи в читалните на Университетската библиотека

  • Заемане на библиотечни документи за дома
  • Достъп до On-line бази данни
  •  Дигитализиране на документи – библиотеката разполага с три скенера за дигитализиране на дву- и триизмерни обекти. Притежава и скенер за дигитализиране на микроформи.
  • Справочно-библиографско и информационно обслужване:  в собствени бази данни;  във външни информационни източници.

  Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане – на читателите на библиотеката се предоставя възможността да ползват книги и статии от периодични издания от фондовете на други научни библиотеки в страната и чужбина. Университетската библиотека предоставя фондовете си за  ползване и от библиотеките, включени в системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

  • Достъп до Интернет и електронна поща 

   

 

Работно време:

Централна библиотека: понеделник – петък от 9.00 до 17.00 часа. По време на сесии – и в събота от 9.00 до 13.00 часа.

Филиални библиотеки: понеделник до петък от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17.00 часа

Работното време на библиотеките за гръцки и турски език, култура и литература и библиотеката в комплекс Смолян се определя всеки семестър в зависимост от учебната програма.