Фондове

 

  • Фонд „Книги”
Университетската библиотека притежава около 230 000 книги от всички области на знанието и на различни езици. Голяма част от тях са разположени на свободен достъп – предимно учебна литература. В книгохранилищата е разположена богата колекция от научна, научнопопулярна и художествена литература.
  • Справочен фонд
Включва енциклопедии, терминологични и езикови речници, справочници и др. Ползва се само в библиотеката.
 
  • Фонд „Периодични и продължаващи издания”
Съдържа периодични издания, научни трудове, годишници, сигнално-информационни издания и др. п. Текущата периодика е на свободен достъп в читалните, а изданията от предишни години са разположени в книгохранилищата. Ползва се само в библиотеката.
 
  • Издания на некнижни носители на информация
В зависимост от съдържанието си принадлежат към един от гореспоменатите фондове. Ползват се само в библиотеката.