Заповед

Предвид зачестилите случаи на нарушаване срока за ползване на библиотечните документи и на основание:

  • Правилата за обслужване на читателите
  • Наредбата за запазване на библиотечните фондове
  • Закона за задълженията и договорите

Н А Р Е Ж Д А М

 

  1. Нередовният читател да предоставя на библиотеката за всеки библиотечен документ, невърнат в регламентирания срок, по една книга, актуална в информационно отношение;

2. Дарената книга да бъде включена във фонда на Университетската библиотека.

One thought on “Заповед

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *